Všeobecné obchodní podmínky – dárkové poukazy/vstupenky na degustace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Dobrotéka s.r.o. se sídlem Sázavská 748/24, IČ 291 48 723 (dále jen „Společnost“) poskytuje ve svých provozovnách služby blíže uvedené na internetových stránkách www.dobroteka.cz (zejména degustace). Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na degustaci a dárkových poukazů na degustaci Společnosti upravují prodej vstupenek na degustaci, objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů Společnosti jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách www.dobroteka.cz, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu.

OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ VSTUPENEK/DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NA DEGUSTACI

Společnost vystaví vstupenku/dárkový poukaz, pokud objednatel vstupenky/dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku vstupenky/dárkového poukazu a ve lhůtě určené Společností provede platbu za vstupenku/dárkový poukaz.

Společnost je oprávněna odmítnout objednávku vstupenky na degustaci nebo dárkového poukazu, která:
a) nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb,nebo
b) obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu

Společnost je dále oprávněna odmítnout objednávku vstupenky nebo dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nes